آدرس کارخانه:
آدرس : اصفهان – جاده نایین – شهرک صنعتی سجزی – فاز ۲

تلفکس : ۳۶۲۴۴۶۸۶-۰۳۱

همراه: ۱۱۷۶۶۹۴-۰۹۱۳

همراه: ۲۵۸۹۲۲۸-۰۹۱۲

کد پستی : ۸۱۷۷۷۴۱۸۱

دفتر فروش

فروشگاه: اصفهان، خیابان نظر شرقی، پلاک ۱۶۰

همراه: ۱۱۷۶۶۹۴-۰۹۱۳

همراه: ۲۵۸۹۲۲۸-۰۹۱۲

Farpood@yahoo.com