اهمیت نظافت و بهداشت فردی در اسلام


اهمیت نظافت و بهداشت فردی در اسلام

رعايت نظافت یکی از مسائل بسیار مهم در روابط اجتماعی، رعایت نظافت و بهداشت عمومی است. انسان با ورود در جمع و جامعه باید قوانین آن جامعه را رعایت کند. از جمله این قوانین رعایت موازین بهداشتی و نظافتی هر فرد در جامعه است.

برای سالم ماندن جامعه، انسان‌ها همگی باید نظافت را رعایت کنند. انسان مسلمان هرگز نباید چهره‌ای بدمنظر، بدبو و یا جامه‌ای چرکین و یا کشوری نامرتب داشته باشد. در احادیث اسلامی بر آراسته بودن در تمامی عرصه‌ها تأکید بسیار زیادی شده است.

پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: سه چیز مایه انبساط و رشد تن است: بوی خوش و…
حضرت علی (ع) می‌فرمایند: با آب (و شست‌وشو) بوهای بد را برطرف سازید، که مایه آزار مردم است. به بدن و لباس خود رسیدگی کنید، زیرا که خدای بزرگ بندگان کثیفش را که هر کس با آنان نشیند بدش می‌آید، دشمن می‌دارد.

امام صادق (ع) فرموده‌اند: هر کس بوی خوش (عطر و…) بکار ببرد، عقلش زیاد و نیروی ادراکش قوی می‌گردد.
امام کاظم (ع)‌ به نقل از پیامبر (ص) می‌فرمایند: جبرئیل فرود آمد، در حالی که سه روز برای من وحی نیامده بود. گفتم: دوستم جبرئیل! چه شد که دیر آمدی؟ گفت: چگونه فرشتگان بر شما فرود آیند، با این‌که مسواک نمی‌زنید و لای انگشتان خود را نمی‌شویید؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید