نصب فلاش تانک


  1. قبل از نصب مخزن فلاش تانک به دیوار، باید پمپ تخلیه در مخزن مطابق شکل قرار گیرد و با مهره محکم گردد.
    دقت کنید واشر آب بندی زیر پمپ داخل مخزن قرار گیرد.
  2. دکمه فشاری روی مخزن توسط کارخانه نصب شده و برای اتصال محور پمپ با رابط دکمه فشاری از حلقه ای که از داخل تصویر شماره 2 نشان داده شده است استفاده کنید.
  3. برای نصب مخزن لوله ها را از پایین روی هم قرار دهید و بعد از نصب زانوهای 25 درجه، مخزن را که بست روی آن قرار دارد در زانو جا بزنید و مکان بست را جهت تنظیم سوراخ پیچ ها، با ماژیک علامت گذاری کنید.

تذکرات مهم

1 – در هنگام جازدن لوله ال و کاسه توالت نباید مسیر خروج آب مسدود گردد و لوله باید 3 سانتی متر عقب از پشت توالت نصب شود.
در غیر اینصورت آب با فشار تخلیه نمیشود و فلاش تانک کار نمیکند.
2 – هردو بازوی تنظیم کننده دهانه مطابق تصویر 3 پیکان 2 حتما باید نصب شود.
3 – در صورت مشاهده ی هرگونه مشکلی در کارکرد فلوتر، با کمتر باز کردن ورودی شیر آب مشکل شما برطرف میشود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید