راهکارهای صرفه جویی در مصرف آبِ فلاش تانک


راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب فلاش تانک

وجود فلاش تانک های پرحجم و یا سیفون معیوب در توالت می تواند در هر ساعت ٤٠ تا ١٠٠ لیتر آب را هدر دهد. به طور نسبی یک خانواده متوسط درایران ٤٢ درصد آب تخصیص داده شده در منزل را روانه زه کش فاضلاب ها می کند.

اگر در منازلی فلاش تانک های پرحجم نصب شده و تعویض آن هزینه بر است، با استفاده از ابزارآلات ساده مثل بطری های حاوی شن و قراردادن در داخل فلاش تانک از میزان مصرف اضافی آب بکاهیم. از قراردادن آجر در فلاش تانک به دلیل وجود خرده آجر و گرفتگی فلاش تانک خودداری کنید.

استفاده از مدلهای متنوع فلاش تانک های فرپود با قابلیت تنظیم میزان ذخیره آب در مخزن، گامی در راستای صرفه جویی آب برداریم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید